Splošni pogoji

MEZANIN nepremičnine d.o.o., Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana, matična št. 8199795000, davčna št. SI39655563, izdaja naslednje

 

SPLOŠNE POGOJE UPORABE NEPREMIČNINSKE PLATFORME MEZANIN

 

PREDMET UREDITVE

Predmet ureditve s temi splošnimi pogoji so pravna razmerja med nepremičninsko družbo MEZANIN nepremičnine d.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec), ki je upravljalec nepremičninske platforme Mezanin (v nadaljevanju: platforma) in osebami, ki se na to platformo registrirajo z namenom iskanja oglasov za prodajo nepremičnin (v nadaljevanju: uporabniki).

 

PLATFORMA

Nepremičninska platforma Mezanin je stična točka med prodajalci in kupci nepremičnin. Prvi na platformi oglašujejo nepremičnine, drugi pa na platformi iščejo oglase in pridobijo potrebne informacije za nakup oglaševanih nepremičnin.

Uporabniki, ki želijo dostopati do platforme, se morajo pred tem registrirati. Pri tem navedejo naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • telefonska številka.

S potrditvijo prijave uporabniki jamčijo za resničnost posredovanih podatkov.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke, ki jih bo uporabnik posredoval upravljalcu za potrebe registracije, bo upravljalec obdeloval le v tolikšni meri in toliko časa, kot bo to potrebno za uresničitev namena registracije in za morebitne zahtevke oziroma pravno varstvo iz tega naslova.

Upravljalec osebnih podatkov uporabnika ne bo posredoval drugim uporabnikom, razen če se bo to od njega zahtevalo na podlagi veljavnih predpisov.

V primeru, da bo upravljalec osebne podatke posredoval svojim pogodbenim obdelovalcem, bo ob tem poskrbel, da se bodo pogodbeni obdelovalci zavezali v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zagotavljati najvišje možne standarde njihovega varstva.

Uporabnik ima pravico od upravljalca zahtevati dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavlja z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov info@mezanin.si.  

Če uporabnik meni, da upravljalec ne zagotavlja zadostnega varstva osebnih podatkov, ga je dolžan na to opozoriti in mu omogočiti ustrezen čas za odgovor oziroma za odpravo nepravilnosti. Če upravljalec v danem roku ne poda odgovora oziroma če ne odpravi kršitve, lahko uporabnik o kršitvi varstva osebnih podatkov s pritožbo obvesti Informacijskega pooblaščenca.

 

Shranjevanje podatkov iz spletnega mesta

Ko dostopate do našega spletnega mesta, se v našem strežniku začasno shranijo podatki, zahtevani za varstvo podatkov. Vsak podatkovni niz vključuje:

 • ime zahtevane datoteke,
 • opis vrste uporabljenega spletnega brskalnika,
 • jezik brskalnika,
 • opis vrste uporabljenega operacijskega sistema,
 • naslov IP računalnika, iz katerega je bila poslana zahteva za datoteko,
 • datum in uro zahteve,
 • količino prenesenih podatkov,
 • stanje dostopa (datoteka je bila prenesena, datoteke ni bilo mogoče najti, itd.),
 • vsebino obrazcev (če je bila ta vnesena).

Shranjene datoteke se uporabljajo izključno za statistične analize in v nobenem primeru ne bodo posredovane tretji osebi.

 

Piškotki

Z vašim soglasjem smo v vaš računalnik namestili majhne datoteke, s katerimi bomo spletno mesto še bolj prilagodili vašim zahtevam. Tako imenovani piškoti so majhne besedilne datoteke, ki v vašem računalniku ne bodo povzročile škode in niso okužene z virusi. Piškotki na našem spletnem mestu ne zbirajo nobenih osebnih podatkov. Uporabo piškotkov lahko kadar koli prekličete v spletnem brskalniku. Vendar posamezne funkcije morda ne bodo več delovale v celoti.

Podrobne informacije o piškotkih najdete v nastavitvah brskalnika, npr. v spletni pomoči brskalnika.

 

Facebook - Pixel

Z vašim soglasjem bomo na našem spletnem mestu uporabili orodje »Facebook-Pixel« družbe Facebook, Inc., 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA, oz. če imate stalno prebivališče v EU, družbe Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«). Na ta način lahko sledimo dejanjem uporabnikov po tem, ko v storitvi Facebook zagledajo oglas oziroma ga kliknejo. Orodje nam omogoča, da ocenimo učinkovitost oglasov v storitvi Facebook, ki jo potrebujemo pri statističnih analizah in raziskavah trga. Podatki, zbrani na ta način, so anonimni, tako da so osebni podatki onemogočeni in ne moremo določiti identitete posameznika. Facebook lahko te podatke uporablja za lastne namene oglaševanja, skladno z direktivo o uporabi podatkov družbe Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Družbi Facebook in njihovim partnerjem lahko omogočite vklop oglasov v storitvi Facebook in zunaj nje. V ta namen se lahko v vaš računalnik shrani dodaten piškotek.

To soglasje lahko sprejmejo samo uporabniki, starejši od 13 let. Če ste mlajši, se posvetujte s svojimi starši ali skrbniki.

 

Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcije spletne analitične storitve Google Analytics. To storitev ponuja družba Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke«. Gre za besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik in omogočajo analizo, na kakšen način uporabljate spletno mesto.

Informacije o vaši uporabi spletnega mesta, zbrane s piškotki, se običajno prenesejo in shranijo v strežnik družbe Google v ZDA. Če na tem spletnem mestu aktivirate anonimizator za naslove IP, bo družba Google vaš naslov IP ustrezno skrajšala v državah članicah EU ali državah pogodbenicah sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo v strežnik družbe Google v ZDA presen celoten naslov IP in nato ustrezno skrajšan.

Družba Google te informacije uporablja v imenu upravljavca tega spletnega mesta, da oceni, na kakšen način uporabljate spletno mesto, ustvari poročila o dejavnosti na spletnem mestu in upravljavcu spletnega mesta omogoči storitve, povezane z uporabo spletnega mesta ter interneta. Naslov IP, ki ga storitev Google Analytics pridobi od vašega brskalnika, ne bo združen z drugimi podatki družbe Google. Shranjevanje piškotkov lahko onemogočite tako, da v nastavitvah brskalnika uveljavite ustrezno nastavitev, vendar vas opozarjamo, da v tem primeru, ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij, ki jih omogoča to spletno mesto. Če kliknete naslednjo povezavo in prenesete ter namestite vtičnik za brskalnik, družbi Google onemogočite zbiranje podatkov, zbranih s piškotki in povezanih z uporabo spletnega mesta (vključno z naslovom IP), ter njihovo obdelavo:

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Prav tako kliknite naslednjo povezavo, če želite prilagoditi nastavitve zasebnosti:

 https://myaccount.google.com/privacy?pli=1#ads

Podrobne informacije so navedene v pravilniku o zasebnosti družbe Google:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html

 

Google Tag Manager

To spletno mesto uporablja orodje Google Tag Manager. Z orodjem Google Tag Manager lahko tržniki prek vmesnika upravljajo oznake spletnega mesta. Orodje Tag Manager, s katerim se vstavljajo oznake, ne uporablja piškotkov in ne zbira nobenih osebnih podatkov. Naloga orodja Tag Manager je, da aktivira oznake, ki v določenih primerih zbirajo podatke. V tej izjavi o varovanju podatkov boste našli ustrezna pojasnila glede teh neodvisnih ponudnikov storitev. Vendar orodje Tag Manager družbe Google ne uporablja takšnih podatkov.

Podrobne informacije so navedene v pravilniku o zasebnosti družbe Google:

https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

 

Povezave

Povezave na zunanja spletna mesta smo skrbno izbrali in jih ustrezno preverili. Vendar kljub temu v nobenem primeru nismo odgovorni za vsebino na povezanih zunanjih spletnih mestih.

 

Podlage za obdelavo in nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bo Mezanin obdeloval zgolj za namene, za katere jih je pridobil in jih ne bo obdeloval za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. Mezanin od uporabnika zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.

 

Obdelava za izpolnitev pogodbenih obveznosti

V določenih primerih je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za izpolnitev upravljavčevih pogodbenih obveznosti. V primeru, da mu uporabnik potrebnih podatkov ne zagotovi, upravljavec z uporabnikom ne more skleniti pogodbe oziroma izvesti storitev.

Upravljavec bo obdeloval vaše osebne podatke za izpolnitev pogodbenih obveznosti za naslednje namene:

 • pogodbeno ureditev poslovnega sodelovanja,
 • izvajanje aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju,
 • komunikacija z izvajalci in drugimi kontaktnimi osebami stranke za namen izvajanja aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju.

 

Obdelava na podlagi soglasja oziroma privolitve

Mezanin bo na podlagi vašega pisnega soglasja obdeloval vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (emailov) z namenom obveščanja o novostih, storitvah kot tudi dogodkih pri upravljavcu ali pri tretjih osebah,
 • za kontaktiranje po telefonu z namenom predstavitve novosti ali storitev,
 • za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste odprli, katere povezave ste okliknili (katere vsebine ste brali/si jih ogledovali), koliko časa ste brali/si ogledovali posamezno vsebino,
 • za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila,
 • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine si jih ogledal,
 • za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) sporočil skozi večkanalno komunikacijo, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov,
 • za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem.

Uporabnik lahko podane privolitve za posamezne namene obdelave ureja, jih prekliče ali poda privoljenje še za druge namene obdelave svojih osebnih podatkov s prijavo v Mezanin uporabniški račun.

 

Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti podjetja Mezanin

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.

 

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Mezanin

Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Mezanin bo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa obdeloval za naslednje namene:

 • Trženjske, poslovne in druge tehnične analize (za vodenje evidenc).
 • Preprečevanje zlorab, zagotavljanje varnosti, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.
 • Neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profilov uporabnikov, na podlagi predhodno zakonito pridobljenih osebnih podatkov. Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu z vašimi pravicami.

 

Pravice uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

 

Pravica dostopa do podatkov

Od Mezanina imate pravico dobiti potrditev, ali Mezanin obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

 • nameni obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika.

Na podlagi vaše zahteve vam bo Mezanin zagotovil eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bo Mezanin zaračunal razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

 

Pravica do popravka

Od Mezanina imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

Pravica do izbrisa

Od Mezanina imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, Mezanin pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Kadar Mezanin v skladu s Politiko objavi vaše osebne podatke, sprejme Mezanin razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

 

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da Mezanin omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov,
 • kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • kadar Mezanin osebnih podatkov ne potrebuje več̌ za namene obdelave, temveč̌ jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedoval Mezanin, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Mezanin, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Mezanin ali tretja oseba. Mezanin bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko uveljavljate v vašem Mezanin uporabniškem računu ali jih naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@mezanin.si.

Upravljalec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Upravljalec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Mezanin lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ̌ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Mezanin podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

 

Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem neutemeljene ali pretirane, lahko Mezanin:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa,
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov info@mezanin.si.

 

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Uporabniki so seznanjeni, da upravljalec v okviru posredovanja pri prodaji nepremičnin zastopa izključno prodajalce nepremičnin.

Upravljalec uporabnikom ne odgovarja za dogovore, ki jih ti sklepajo s prodajalci nepremičnin brez sodelovanja upravljalca.

Upravljalec uporabnikom ne odgovarja za garancije glede pravnega in dejanskega stanja nepremičnine, ki jim jih dajejo prodajalci izven s strani upravljalca potrjenega obrazca Popis dejanskega in pravnega stanja nepremičnine, ki jim ga je dolžan izročiti prodajalec ob ogledu nepremičnine.

 

VELJAVNOST

Splošni pogoji in politika zasebnosti veljajo od 1. decembra 2018 dalje.

Spoiler
Another Spoiler